Våra processer

Vad är bäst för dig?

ALTERNATIV 1

Detta alternativ är för dig som har tid och tycker det är spännande att göra lite själv. Här skapar du själv ett första underlag för oss att ta del av.  Följ de enkla punkterna nedan enligt ”Steg  1” och skicka materialet till oss. Via detta alternativ kan du snabbt få en kostnadsuppskattning och samtidigt skapa dig en tydlig bild av dina behov och önskemål.

Kostnad: 0:-

ALTERNATIV 2

Detta alternativ är för dig som vill ha med oss direkt från start och inte vill göra något själv. Här startar processen i ”Steg 3” nedan. Vi bokar tid för en första konsultation som sker hos dig. Vi går igenom alla dina önskemål. Vi mäter alla utrymmen, fotograferar och stämmer av. Därefter presenterar vi en ”Mood Board” med förslag på material, disposition och en första skiss i 3D.  Vi justerar därefter tills du är helt nöjd.

Kostnad för konsultation: Ingår i totalkostnaden. Se nedan för mer information.

Enkla steg för perfekt resultat

Steg 1 (Alternativ 1)

 • Fota utrymmet som ska byggas om. Gärna ur ett par olika vinklar. Mobilen fungerar.
 • Gör en enkel skiss med ungefärliga mått. Det behöver inte vara något avancerat. Papper och penna räcker.
 • Bifoga gärna några inspirationsbilder från tidning eller webb. Typ av luckor? Färg? Form? Eller annat?

Steg 2 (Alternativ 1)

 • När vi fått in underlagen från dig börjar vi räkna .
 • Vi gör en första kostnadsuppskattning och beräknar leveranstid.
 • Du får  ett första beslutsunderlag från oss enligt ovan.

Steg 3

 • Hembesök för designkonsultation, detaljgenomgång, fotografering av utrymme samt explicit måttagning.
 • Designkonsultationen ingår i totalkostnaden. Skulle du som kund av någon anledning vilja avbryta samarbetet här så debiteras endast timmarna för designkonsultationen.

Steg 4

 • Vi tar fram en detaljerad ritning i 3D. Färg, form, ytor, belysning etc.
 • Vi justerar tills du är 100% nöjd.
 • Justerad kostnadsuppskattning.

Steg 5

 • Slutlig ritning i 3D för godkännande.
 • Skarp offert.
 • Beställning
 • Handpenning 50% av kostnaden för snickerierna.

Steg 6

 • Leverans och komplett installation.
 • Slutlig betalning efter utfört arbete.

Process

Steg 1

Du som kund skickar en enkel skiss med ungefärliga mått där vi kan se i stora drag vad det rör sig om. Inget avancerat, det går bra att rita med penna och papper.

Bifoga 3 inspirationsbilder av hur ni tänkt designen. Exempelvis ramstil, släta luckor osv.

Om möjligt bifoga bild på utrymmet som det är idag.

Steg 2

Vi återkommer med en prisuppskattning och ungefärlig leveranstid.

Steg 3

Hembesök för vidare designkonsultation, detaljgenomgång samt mått-tagning.

Designkonsultationen ingår i totalkostnaden. Skulle ni som kund av någon anledning vilja avbryta samarbetet här så debiteras endast timmarna för designkonsultationen.

Steg 4

Vi tar fram en detaljerade 3D-ritningar och skickar till dig som kund för feedback.

Steg 5

 • Slutlig skiss och skarp offert.
 • Beställning
 • Handpenning 50% av kostnaden för snickerierna.

Steg 6

Leverans och installation.

Slutlig betalning efter utfört arbete.