smart förvaring korridor förvaring vit lucka retro design

förvaring, guldheden